loading

Merk

*Alle OnStar-tjenester vil opphøre den 31.desember 2020.

 

SIKKER
SIKKER
  • Automatisk ulykkesvarsling
  • 24-timers nødtelefontjeneste
  • Assistanse ved stjålet bil
  • Veihjelpa
 TILKOBLETTILKOBLET
  • App til smarttelefon 
IVARETATT
IVARETATT
  • Hotellbooking
  • Finn parkering
  • Bildiagnose
  • Nedlasting av destinasjon
  VIKTIG INFORMASJON OM ONSTAR-TJENESTER.
Alle OnStar-tjenester vil opphøre den 31. desember 2020. Siste dato for aktivering av 12 måneders gratis prøveperiode er 30. november 2019.

 


Opel er ikke ansvarlig for å levere OnStar-tjenester. Disse tjenestene leveres av OnStar Europe Limited, et GM-selskap.
Tilbake til toppen